Heerlijk Buiten

foto

Geen nieuwe ruiterroute en ruiterpaden in recreatiegebieden Krimpenerwaard

Krimpenerwaard – 11 december 2017
Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland heeft op 16 november jl. een gesprek gehad met een delegatie van de ruiters uit de Krimpenerwaard. Het bestuur heeft de ruiters laten weten dat zij op grond van de uitkomst van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek heeft besloten om geen nieuwe ruiterroutes of ruiterpaden in de recreatieterreinen van de Groenalliantie aan te leggen. Wel is door de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel toegezegd om in overleg met de ruiters te verduidelijken waar ruiters en menners in het buitengebied van de Krimpenerwaard welkom zijn. Dat vraagt om een heldere communicatie en veilige routes en paden om onderlinge hinder met andere weggebruikers te voorkomen.

Haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes en -paden

Ruiters en menners hebben een langgekoesterde wens dat er nieuwe ruiterroutes of ruiterpaden in het buitengebied van de Krimpenerwaard worden aangelegd. Zij hebben deze wens bij de gemeenten kenbaar gemaakt. De gemeenten hebben vervolgens Groenalliantie - eigenaar van de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos – gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om ruiterpaden en ruiterroutes te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd in nauw overleg met ruiters en hippische bedrijven in de Krimpenerwaard. Het onderzoek is kortgeleden afgerond, waarbij ook een second opinion op de resultaten is verricht door Staatsbosbeheer. Deze organisatie  beheert sinds 1 januari 2017 het Loetbos en de Krimpenerhout in opdracht van Groenalliantie, en heeft veel ervaring met ruiterpaden in de eigen natuurterreinen. 

Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat de realisatie van een volwaardige ruiterroute in het centrale deel van de Krimpenerwaard om technische, juridische en financiële redenen niet haalbaar is. De slappe veenbodem is een belangrijke spelbreker. De aanleg en het onderhoud van ruiterpaden op deze bodems is zeer kostbaar. Ook volgt uit het onderzoek dat de risicoaansprakelijkheid bij ongevallen en schade in intensief gebruikte recreatieterreinen niet goed is te regelen. Na zorgvuldige afweging met andere belangen heeft het bestuur dan ook besloten dat zij geen ruiterroutes of ruiterpaden gaat realiseren. Het bestuur heeft de betrokken ruiters bedankt voor hun constructieve bijdrage aan de verkenning.


Hier vind je informatie over de andere projecten http://groenalliantie.staatsbosbeheer.nl/default.aspx

GA ruiter met paar Krimpenerwaard 137824

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 11 december 2017