Heerlijk Buiten

foto

25 jaar Schotse Hooglanders verzorgen in het Lage Bergse Bos; informatiebord onthuld

Op maandag 5 maart heeft Jeroen Heuvelink, bestuurder van Recreatieschap Rottemeren, de nieuwe informatieborden over de Schotse Hooglanders in het Lage Bergse Bos onthuld. Dit deed hij samen met Ruud Bredius, de vrijwilliger die al bijna 25 jaar, dag in dag uit, op professionele wijze de Schotse Hooglanders in het Lage Bergse Bos verzorgt, en met zijn kleindochter Danique. Als blijk van waardering voor de geweldige manier waarop hij over het welzijn van runderen waakt, overhandigde Jeroen Heuvelink hem het boek De wilde stad.

25 jaar Schotse Hooglanders
Eind jaren ‘90 zijn de Schotse Hooglanders  geïntroduceerd in het Lage Bergse Bos. In eerste instantie als begrazingsproject om een meer natuurlijke vegetatie te krijgen, maar allengs werd ook de belevingswaarde  voor de recreanten steeds belangrijker. Ruud Bredius is sinds de komst betrokken bij de verzorging en controle van de runderen. Dankzij een specialistische opleiding Begrazing in natuurgebieden was hij één van de weinigen in de omgeving met verstand van begrazingsbeheer. Het Recreatieschap vroeg hem 25 jaar geleden of hij wilde helpen bij het project. Sindsdien is hij verknocht aan deze dieren, die hij soms meer dan twee keer per dag even bekijkt. Wanneer het maar even mogelijk is, neemt hij zijn kleindochter Danique mee, die zijn belangstelling voor de Hooglanders en lekker buiten struinen deelt.

Ruud Bredius: “In het begin vond ik vooral de effecten van de begrazing op de flora en fauna interessant. Maar steeds meer zijn juist de onderlinge verschillen in de karakters van de runderen gaan boeien. Ze hebben allemaal een eigen persoonlijkheid en reageren elk op hun eigen manier.” Drie à vier keer per jaar komt de dierenarts langs om de runderen te onderzoeken.

Nieuwe informatiepanelen in de Rottemeren
Het Recreatieschap Rottemeren is momenteel in het gehele recreatiegebied de informatiepanelen aan het vernieuwen om daarmee de informatievoorziening up to date te maken. Afgelopen maand zijn de borden bij de kunstobjecten vervangen en nu zijn de nieuwe borden voor de Schotse Hooglanders dan klaar en onthuld. Jeroen Heuvelink: “Over een paar weken volgen de nieuwe panelen met kaarten waarop toeristische en recreatieve informatie over de Rottemeren te vinden is. En bij de natuurgebieden staan binnenkort ook nieuwe informatiebordjes van Natuur- en Vogelwacht Rotta. Laat het recreatieseizoen dan maar beginnen!”

RM LBB bord hooglanders rbredius danique 05032018

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 6 maart 2018